Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2020

haszraa
23:33
Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a w końcu okazuje się, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł - "Nie ma"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialexxie lexxie
haszraa
23:21
Zawsze uważałam, że w prawdziwym związku powinno być wiele miejsc.. Miejsce na szacunek i zrozumienie. Miejsce na mówienie i słuchanie. Miejsce na patrzenie i dostrzeganie. Miejsce na pieszczotę i dopieszczanie. Miejsce na śmiech.. dużo śmiechu. Miejsce na kumpelstwo i wygłupy. Miejsce na obecność i odrobinę samotności. Miejsce na dużo hałasu i na ciszę. I miejsce na miłość. Bezsprzecznie.. najwięcej miłości.
— Ewa Grzywacz
haszraa
23:13
haszraa
23:13
haszraa
22:56
2062 ab07 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaelentarie elentarie
haszraa
22:56
7500 3631 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaelentarie elentarie

February 20 2020

haszraa
00:30

February 18 2020

haszraa
15:40
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viarudosci rudosci
haszraa
15:31
4535 132d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarudosci rudosci
haszraa
15:24
catsbeaversandducks

“This is Lazuli (her sister is named Lapis) and she is so obsessed with sinks that we had to buy one for her to use as a cat bed. When it’s hot she rarely leaves it.”

Photos/text by Madge Rucker

haszraa
15:23
4060 22a8
Reposted fromambermoon ambermoon viaEtien Etien
haszraa
15:14
6868 7d9f 500
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues viaelentarie elentarie
haszraa
15:14
7093 5ce8 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaelentarie elentarie
haszraa
15:13
7586 da5e 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viakomplikacja komplikacja
haszraa
15:13
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaelentarie elentarie
haszraa
14:40
3467 734b 500
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaikari ikari
haszraa
14:39
7756 6288 500
Reposted fromallblack allblack viaikari ikari
haszraa
14:37
3515 46b5 500
Reposted fromxawery xawery vianyaako nyaako
haszraa
14:34
haszraa
14:30
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl