Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

haszraa
22:07
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viaikari ikari
haszraa
19:26
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
haszraa
19:21
2481 9a70 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viainsanedreamer insanedreamer
haszraa
19:21
5532 75d8 500
Reposted fromciarka ciarka viainsanedreamer insanedreamer
haszraa
19:20
8540 8894 500
Reposted frommiischa miischa viainsanedreamer insanedreamer
haszraa
19:14
4991 219e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaikari ikari
haszraa
19:14
Czy ty też myślisz, że nie nadajesz się do życia?
— Hiromi Kawakami, Pan Nakano i kobiety
haszraa
19:11
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik viakomplikacja komplikacja
haszraa
19:11
A ja zawsze powtarzałem tej kretynce, że to jest koleś z trochę innego świata. Żeby dała sobie z nim spokój. Że tacy ludzi jak on nigdy nie należą do nikogo.
— Jakub Żulczyk, Radio Armageddon
Reposted fromvaka vaka viakomplikacja komplikacja
haszraa
18:18
1900 f5f6 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaquinne quinne
haszraa
18:15

January 22 2020

haszraa
16:54
3411 1d04
Reposted fromteijakool teijakool
haszraa
16:51
8348 abe2 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaikari ikari
haszraa
16:50
8972 83cc
Reposted fromteijakool teijakool

January 21 2020

haszraa
16:23
Reposted fromshakeme shakeme viaikari ikari

January 20 2020

haszraa
23:19
6642 4375 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viathetemple thetemple
haszraa
23:17
4769 b6ea 500
Reposted fromhare hare viakatiuszak katiuszak
haszraa
23:14
1815 5a9d 500
Reposted fromdygoty dygoty vianyaako nyaako
haszraa
23:13
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako

January 16 2020

haszraa
17:06
4485 9ac4 500
Reposted fromhrafn hrafn viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl