Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

haszraa
20:15
0004 7d84 500
Reposted frommyword myword viaquinne quinne
haszraa
20:14
5367 8c2b
Reposted fromNobodyspecial Nobodyspecial viaquinne quinne
20:02
7866 3996 500

setheverman:

emerald-imperial:

please look at my cat’s feet

ankle tattoos? lol what a hipster

Reposted fromvariaen variaen viaquinne quinne
haszraa
20:02
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaquinne quinne
haszraa
20:01
4339 e218 500
found
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaquinne quinne
haszraa
20:00
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaquinne quinne
haszraa
20:00
9070 846b
Reposted fromkwiatkozerca kwiatkozerca viaquinne quinne
18:24
6209 f898

Kitten

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaquinne quinne
haszraa
18:24
4329 0780
Reposted fromvaka vaka viaquinne quinne
haszraa
18:01
Reposted fromFlau Flau viatediousuncle tediousuncle
haszraa
18:01
3162 4d3a 500
haszraa
17:59
7731 1c66
Reposted fromdailylife dailylife viarani rani
haszraa
17:57
3936 662b 500
Reposted fromoll oll
haszraa
17:56
3947 92ba 500
Reposted fromoll oll
haszraa
17:55
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
Reposted fromMuppet Muppet viarani rani
haszraa
17:54
0866 34cd
Reposted frompunisher punisher viaZurui Zurui
haszraa
17:54
1920 aae5 500
Reposted fromrainbows rainbows viaZurui Zurui
17:53
8142 4588 500
Reposted fromyaboyizaya yaboyizaya viaZurui Zurui
haszraa
17:53
2879 3f0b
Reposted fromillusionist illusionist viarani rani
haszraa
17:52
4987 2ddb 500
photo by Dominique Lopez
Reposted frompossumincardigan possumincardigan viaZurui Zurui
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl