Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

haszraa
21:28
Reposted fromFlau Flau viaBrainy Brainy
haszraa
21:26
0589 39bb
Reposted fromoutline outline viairmelin irmelin
haszraa
21:25
3410 68b1
Reposted fromoutoflove outoflove viaBrainy Brainy
haszraa
21:25
6017 e8fc 500
Reposted fromoll oll viameem meem
haszraa
21:22
3245 65a3 500
Reposted fromhagis hagis viaBrainy Brainy
haszraa
21:22
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
21:22
2496 2be7 500
haszraa
21:21
3178 05a4
Reposted fromzciach zciach viaBrainy Brainy
haszraa
21:19
haszraa
21:19
haszraa
21:18
8495 c64c
Reposted fromslodziak slodziak vialikek likek
haszraa
21:16
5847 d104
Reposted fromkotowate kotowate vialavie lavie
haszraa
21:07
2879 cb79
Reposted fromhagis hagis viaBrainy Brainy
haszraa
21:07
Reposted fromFlau Flau viabanshe banshe
haszraa
21:07
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaBrainy Brainy
21:05
6840 4762 500

vincisomething:

doctorsdemons:

whitedarryl:

asatira:

elfgrove:

mmemento:

leaper182:

bead-bead:

the-writers-ramblings:

i cant even make it past the table of contents im laughing too hard

WHAT IS THIS BOOK!?!

It’s called “Zeus Grants Stupid Wishes: A No-Bullshit Guide to World Mythology”
By Cory O’Brien, and it looks highly entertaining. :D

Gilgamesh: THE ULTIMATE BROMANCE

Give it here, now.

Sweet Fluffy Gods why is there not an audiobook version?

I need to find this book.

The first time Iv’e wanted to read something since Metro 2033.

guy

guys…look what we did :D

I want this book

Reposted frompuddlejumper9 puddlejumper9 viainzynier inzynier
haszraa
21:04
4352 76a7 500
haszraa
21:02
Ogranicz się tylko do obserwacji, a stracisz orientację we własnym życiu. Można to przedstawić następująco: żyj najlepiej, jak umiesz. Życie jest grą, której zasady poznasz, jeśli pogrążysz się w niej bez reszty. Inaczej utracisz równowagę i marnujesz szansę. Ci, którzy nie grają, często jęczą i narzekają, że życie ich omija. Nie chcą przyjąć do wiadomości, że sami mogą je stworzyć.
— "Frank Herbert, Kapitularz Diuną"
Reposted fromawita awita viabanshe banshe
haszraa
21:02
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaLuukka Luukka
haszraa
21:01
Przypomnij sobie, jak pękało Ci serce, jak byłeś pewny, że już nigdy nie będziesz mógł być szczęśliwy po utracie kogoś lub czegoś, co stanowiło tak wielką wartość dla Ciebie. Czas mijał i pozbierałeś się całkiem dobrze, czyż nie tak było?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl