Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

haszraa
20:12
8113 1435
Reposted fromniee niee vianyaako nyaako
haszraa
20:11
5282 0c31
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
haszraa
20:10
haszraa
20:10
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianyaako nyaako
haszraa
20:08
9942 9a08 500
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
20:07
2186 2477
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianyaako nyaako
haszraa
20:06
Jeśli ktoś traktuje Cię źle, pamiętaj, że jest coś nie tak z nim, a nie z Tobą. Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi.
— znalezione.
Reposted frombomdia bomdia vianyaako nyaako
20:06
6748 68f9 500

ghostlywatcher:

“Starry Night.” Belchite, Spain.

Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianyaako nyaako
haszraa
20:05
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk "Cukiernia Pod Amorem. Cieślakowie"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 vianyaako nyaako
haszraa
20:04
9073 5810
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
19:34
19:33
5289 7b3c
Reposted fromniha-nyan niha-nyan
19:32
6820 7f56
Reposted fromniha-nyan niha-nyan
19:31
0817 7d8e
Reposted fromniha-nyan niha-nyan
haszraa
19:07
9109 4ee7
Reposted fromnazarena nazarena
19:06
9202 8d39 500
Reposted fromecto ecto
haszraa
18:52
Nie umiem rozmawiać z ludźmi.
— A mój ulubiony kod w GTA to wyludnione miasto i mgła.
Reposted fromrawwwr rawwwr viasanders sanders
haszraa
18:52
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viamemyself memyself
18:51
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
haszraa
18:51
Nie myl głupoty z odwagą, a wygody ze szczęściem
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viamemyself memyself
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl