Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

haszraa
19:52
3665 ce8d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
haszraa
19:49
1292 3b36 500
Reposted fromxalchemic xalchemic vianachwaleArtura nachwaleArtura
19:46
3773 82e8 500
Reposted fromerithe erithe viareloveution reloveution
haszraa
19:44
haszraa
19:44
3190 aed9
Reposted fromgruetze gruetze viaikari ikari
19:42
0203 6e67
Reposted fromarixatos arixatos viareloveution reloveution
19:41

tuaari:

current mood: I need to explore a deep misty forest very far away

19:41
0776 76d2 500

kalelsonofkrypton:

Flemish Catwoman by @sachagoldberger.

Reposted frommontak montak viareloveution reloveution
haszraa
19:39
1363 aabe 500
Reposted fromtichga tichga viareloveution reloveution
haszraa
19:32
Reposted fromgruetze gruetze viareloveution reloveution
19:31
6709 5daa
Reposted fromarixatos arixatos viareloveution reloveution
haszraa
19:30
gg
Reposted fromvolldost volldost viareloveution reloveution
haszraa
19:29
haszraa
19:26
0375 19e1 500
Reposted fromoutline outline viacolours colours
haszraa
19:26
7925 10f2 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viainvincible invincible
haszraa
19:26
3167 7b28 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viainvincible invincible
haszraa
19:25
1228 9cfa 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viainvincible invincible

May 30 2017

haszraa
19:51
0011 157d
Reposted fromShtriga Shtriga viaoll oll
haszraa
19:51
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viaoll oll
haszraa
19:50
U Polaków lubię jedno - ich język. Kiedy inteligentni ludzie mówią po polsku, wpadam w ekstazę. Jego brzmienie wywołuje we mnie dziwne obrazy, w których tle zawsze jest murawa z pięknej kolczastej trawy i buszujące w niej szerszenie i węże. (...) Nigdy nie rozumiałem, o czym mówią, ale odnosiłem wrażenie, jakby mordowali kogoś w elegancki sposób. Wszyscy zaopatrzeni byli w szable i miecze; trzymali je w zębach lub wymachiwali wściekle podczas piorunującego natarcia. Nigdy nie zbaczali z drogi, nie oszczędzali kobiet i dzieci, nadziewając je na długie piki przybrane w czerwonokrwiste proporce. Wszystko to odbywało się oczywiście w salonie nad filiżanką mocnej herbaty.
— Henry Miller
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl