Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

haszraa
16:02
https://66.media.tumblr.com/a86892259b79cc21cb96d11f41ed5a32/tumblr_pumxpczpt11wv6urro1_540.gifhttps://66.media.tumblr.com/039308a783e150ee88ff4f60ae95137d/tumblr_pumxpczpt11wv6urro3_540.gif
Reposted fromnebthat nebthat vianyaako nyaako

May 17 2019

haszraa
22:40
Reposted fromciarka ciarka viaikari ikari

May 21 2018

haszraa
18:53
18:41

Creative photos from mom and her two daughters

curious-case-of-tashie:

jonsnowboard:

Instagram : @allthatisshe

I was about to say I’m high-key the youngest child in ever picture…. then I realized I literally am the youngest child god help is this our destiny???

Reposted fromlordminx lordminx viaslowianecznik slowianecznik

April 15 2018

haszraa
08:14

"Teraz w USA ogłasza się wyniki chyba najdłuższych w historii psychologii i medycyny badań nad szczęściem i zdrowiem ludzi. Zaczęto je robić już w 1938 roku. Do badania zaproszona najpierw kilkuset studentów Harvardu (między innymi Johna Kennedy’ego). Z czasem dołączono do tego mieszkańców Bostonu, ale tym razem ludzi z niskim wykształceniem, często z marginesu społecznego. I pytano ich cyklicznie przez kilkadziesiąt lat: „Co jest dla ciebie sensem życia i źródłem szczęścia?” I większość badanych mając 20-30 lat mówiło, że pieniądze i sława. Koło 40-stki zaczęli mówić różnymi słowami coś, co powtarzali już do śmierci i tym czymś były relacje. Okazało się, że rzeczywistym źródłem szczęścia dla człowieka, który już coś przeżył i popróbował są wyłącznie relacje. Relacje intymne, miłosne, społeczne. To jest podstawowe źródło szczęścia. Co więcej, udało się w tych badaniach wykazać, że ludzie którzy odczuwają spełnienie w obszarze relacji, mają znacznie lepsze parametry przeżycia i zdrowia. Jaki z tego wniosek? Dbaj o swoje ciało i zdrowie, ale dbaj też o relacje, traktując je szerzej niż miłość, bo one decydują w największym stopniu o zdrowiu twojego mózgu. Więc wracając do głównego tematu naszej rozmowy wychodzi na to, że to samotność i niskie poczucie własnej wartości są źródłem największego nieszczęścia".

Z wywiadu z Jackiem Santorskim

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainvincible invincible

February 03 2018

haszraa
14:34
Wierzę w miłość. Wierzę, choć to wiara absurdalna, bolesna, a czasami idiotyczna. Ale jak widać jestem ‘człowiekiem dużej wiary’. To może dość niepopularna teza, ale mężczyźni też szukają miłości. Nawet najwięksi dymacze z Tindera chcą, aby ktoś ich przytulił. Chcą miłości i stabilizacji. Czasami trudno jest im się do tego przyznać, nawet przed samym sobą. 

Tak, jesteśmy nieprzygotowani do stałych związków. Nieprzygotowują nas do tego rodzice, bo sami tkwią w spierdolonych relacjach. Wychodzimy na świat bezbronni, skrzywieni, uczymy się na błędach, bądź – co gorsza – nie uczymy w ogóle. 

Kiedy ktoś mnie pyta, jak wyobrażam sobie modelowy związek, odpowiadam, że jest on dobrowolny. Że jest kobieta, która jest przekonana o własnej wartości i jest mężczyzna, który jest pewien tego, kim jest. I są ze sobą, bo chcą ze sobą być. Bo razem jest im lepiej, niż osobno. Bo stojąc plecami do siebie są w stanie walczyć z całym światem, który jest cudownym, ale i potwornym miejscem. Bo chronią się w ten sposób. 

Kiedy jedna osoba w związku klęczy przed drugą, pełna obaw, kompleksów i strachu przed samotnością, to nie jest w stanie nikogo bronić. Zwłaszcza siebie. I ta druga osoba też ma gołe plecy i walczy sama.- Piotr C.

Reposted fromwhatever18 whatever18

January 12 2018

haszraa
22:46
Nigdy już się nie dowiem,
co myślał o mnie A.
Czy B. do końca mi nie wybaczyła.
Dlaczego C. udawał, że wszystko w porządku.
Jaki był udział D. w milczeniu E.
Czego F. oczekiwał, jeśli oczekiwał.
Czemu G. udawała, choć dobrze wiedziała.
Co H. miał do ukrycia.
Co I. chciała dodać.
Czy fakt, że byłam obok,
miał jakiekolwiek znaczenie
dla J., dla K. i reszty alfabetu. 

— Wisława Szymborska
Reposted fromnictuniema nictuniema viapozakontrola pozakontrola

December 25 2017

haszraa
23:36
Za chwile minie kolejny rok, a ja nadal nie wiem co zrobić z życiem.
Reposted fromhaveadrian haveadrian viainvincible invincible

November 25 2017

haszraa
21:35
"Na początku, gdy naprawdę kogoś kochamy, naszym największym lękiem jest to, czy ukochana osoba przestanie nas kochać. Jednak tym, czego powinniśmy się obawiać i lękać, jest oczywiście to, czy to My nie przestaniemy kochać."
Gregory David Roberts
19:08

glumshoe:

glumshoe:

What I say: “I’m touch-starved.”

What you think I mean: “I need a hug.”

What I truly mean: “I need someone to platonically lie across me with their full weight, crushing my body and providing deep pressure until my errant soul is reabsorbed into my flesh. Also, a hug would be nice.”

I’ve had to explain this to people who think it’s weird, but when I add, “You know… like cats…” they seem to understand.

haszraa
19:07
Między myśleniem o kimś a myśleniem, żeby o kimś nie myśleć jest nadzwyczaj cieńka granica. 
- Janusz Leon Wiśniewski "Grand"
haszraa
19:07
Człowiek potrzebuje w życiu czegoś stałego. Choćby nie wiem jak cygańsko, bujnie, czy odkrywczo chciał żyć, potrzebuje stałych lądów. 
haszraa
19:06
Łatwiej powiedzieć „nie” na początku, niż na końcu.
/ Leonardo da Vinci

October 09 2017

haszraa
19:01
Reposted fromciarka ciarka viakatiuszak katiuszak
haszraa
18:15
 
Reposted fromlanni lanni viakonwalia konwalia

September 16 2017

haszraa
20:49
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viaikari ikari

September 13 2017

18:58

cameronfryesgirlfriend:

cause of death: too shy to call ambulance

Reposted fromLittleJack LittleJack viarani rani

August 03 2017

20:11

July 27 2017

haszraa
21:54Reposted fromnebthat nebthat viamuskaan muskaan

July 17 2017

21:04

When I start fixing a small bug


/* by charliemini */

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl