Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2012

haszraa
11:35
Renata Lewandowska  -  Dotykiem chcę dziś poznać wszystko
http://www.youtube.com/watch?v=DFYSQ-EVWec
Reposted byahjou ahjou

October 26 2012

haszraa
20:54
Za górami, za lasami spadł kiedyś deszcz
na róży pąk, srebrzystą mgłą kropelka jedna spadła też.
A właśnie mały, drżący promyk słońca wyjrzał na świat,
w kropelce tej zakochał się, na pąku róży przy niej siadł.
I cały drżał i kochać chciał, i pieścił ją, i tulił ją,
całował ją, aż znikła gdzieś kropelka...
Biedny, drżący promyk słońca zapłakał znów,
zrozumiał, że postąpił źle i serce z żalu pękło mu.
Od tego dnia świat tęczę ma, gdy słońce śle promienie swe
na deszczu tym, to na pamiątkę tęcza lśni...
...tęcza wtedy lśni...

Brahms  Walc As-dur
Chór Cztery Asy

 http://chomikuj.pl/AnusiaMarusia/Piosenki+zostaly+choc+lata+minely/Misc,5
Reposted bymuskaan muskaan

February 26 2012

haszraa
14:11

November 02 2010

haszraa
21:40
"The call of the wild"
Alan Parsons Project
The Time Machine

November 01 2010

haszraa
20:03
salaam
Reposted from1mojtaba 1mojtaba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl