Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

19:03
9987 9bc6 500

land-of-maps:

Do you pronounce the “r” in “arm”? England, 1950 vs. 2016 [OC] [667 x 438]

Reposted fromvariaen variaen viaikari ikari
haszraa
18:59
3978 270c 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaslowianecznik slowianecznik
haszraa
18:58
Reposted fromFlau Flau viaslowianecznik slowianecznik
haszraa
18:58
7435 7a58 500
haszraa
18:57
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaoll oll
haszraa
18:56
5254 7713
Reposted fromparkaboy parkaboy
haszraa
18:55
7715 ed97
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaikari ikari
18:55
0235 2093

Petting Small Kitten

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaikari ikari
18:52
0829 b6ed 500

chasingrainbowsforever:

Colors ~ Blue and Gold

Reposted fromthetemple thetemple
haszraa
18:50
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viamuskaan muskaan
haszraa
18:50
3845 b1a3 500
Reposted fromhagis hagis viamuskaan muskaan
haszraa
18:47
Myślę, że znalezienie czegoś, co pomaga nam się oderwać od rzeczywistości, jest niesamowicie ważne. Liczy się także odwaga, żeby móc później, kiedy już to odnajdziemy, podążać wciąż za tą słabiutką myślą, że się uda. Bo jak pisał mistrz Bułhakow - "tchórzostwo nie jest jedną z najstraszliwszych ułomności, ono jest ułomnością najstraszliwszą!". A więc nieważne, czy kolejną godzinę męczysz się pociągając struny, codziennie zapisujesz swoimi myślami kartki pilnowanego pieczołowicie zeszytu, czy też delikatnymi pociągnięciami pędzla malujesz własny świat - nie przestawaj, mimo tego, że nie wychodzi, mimo tego, że będzie Ci się wydawać, że to strata czasu. I pamiętaj, że w każdym jest trochę szaleństwa, nie ma w tym nic niewłaściwego. Wszyscy się czegoś boimy, po prostu nasze lęki się różnią. I ich powody. Ale z takich "pęknięć" w nas samych powstają najpiękniejsze rzeczy. Ich piękno jest w tym, jak bardzo są szczere i prawdziwe.
Cztery Wieki Później
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viaoll oll
haszraa
18:45
0641 ba15 500
Reposted fromhagis hagis viathetemple thetemple
haszraa
18:45
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
haszraa
18:44
Reposted fromFlau Flau viaparkaboy parkaboy
haszraa
18:43
8126 40da
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
haszraa
18:42
haszraa
18:38
0724 cd44
Reposted fromscorpix scorpix viaikari ikari
18:38
0308 acf8 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaquinne quinne
18:38
0726 3390 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl