Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

haszraa
21:28
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viaLamb Lamb
haszraa
21:26
3334 ada1
Reposted fromzciach zciach viateijakool teijakool
haszraa
21:26
6337 ace6
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viateijakool teijakool
haszraa
21:26
Reposted fromgarstki garstki viamandd mandd
haszraa
21:25
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji.
Reposted fromkyte kyte viaintotheblack intotheblack
haszraa
21:21
6910 19f1
haszraa
21:21
Off📵
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viareloveution reloveution
haszraa
21:15
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viareloveution reloveution
haszraa
21:13
9750 e8f8
Reposted fromsosna sosna viareloveution reloveution
haszraa
21:10
6581 3879
Reposted fromGIFer GIFer viareloveution reloveution
21:09
3030 c878 500

M. Hłasko

haszraa
21:09
1907 1aea 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viareloveution reloveution
21:09
4987 162c
Reposted fromi-dont-care i-dont-care viareloveution reloveution
haszraa
21:09
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier:
Reposted fromxcvbz xcvbz viareloveution reloveution
haszraa
21:08
Reposted frombiru biru viareloveution reloveution
21:07
4112 8f29 500
Reposted frombrumous brumous viareloveution reloveution
haszraa
21:05
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaZurui Zurui
haszraa
20:58
6899 6f59
Reposted fromministerium ministerium viaZurui Zurui
haszraa
20:43
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaoll oll
haszraa
20:43
4398 60ca
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl