Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

haszraa
20:25
2351 dc39
Reposted fromthirdapril thirdapril viaelentarie elentarie
haszraa
20:17
8559 7904 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaelentarie elentarie
20:07
19:57
1654 9706
Reposted frommythicgeek mythicgeek viaikari ikari
haszraa
19:52
5136 7a00
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
haszraa
19:51
Człowiek napotkawszy przeszkodę, której nie może zniszczyć- zaczyna niszczyć samego siebie.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromwhyalwaysme whyalwaysme viaoll oll
haszraa
19:49
9417 1deb
Reposted frompeper peper viaoll oll
haszraa
19:31
0965 2adb
Reposted fromlovecats lovecats viaikari ikari
19:30
5278 b01c 500
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viaikari ikari
19:29
6724 4a36 500
Reposted frombwana bwana viathetemple thetemple
haszraa
19:28
4445 4713
Reposted fromfriends friends viaoll oll
haszraa
19:27
4772 379a 500
Reposted fromHeadbanger Headbanger viaoll oll
19:26
7660 29d2 500

themarginalthinker:

morbidlyqueerious:

battlships:

theweirdwideweb:

:-O

It’s not actually known if lemons were made by humans or if they were just natural hybrids of citrons and sour oranges. Apparently it’s super common for citrons to fertilize basically anything they’re near.

great now we gotta kinkshame the fruit

Everything about this post is going in so many directions at once 

Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling viaRani Rani
haszraa
19:25
5539 d78a 500
By L7m - in Vannes, France.
Reposted fromcorvax corvax viaoll oll
haszraa
19:25
0909 3fd4
Reposted frombutterbeer butterbeer viaoll oll
19:20
8609 5b6d

hollowedskin:

gifsofprocesses:

Flame color guide of various materials combustion  

this just in, fire is gay now. enjoy being cold heteros.

Reposted frompassivelyhere passivelyhere viaRani Rani
haszraa
19:19
5974 39b2 500
Reposted fromhomosuperior homosuperior viaikari ikari
haszraa
19:18
3942 b1fa
formula for velociraptor
Reposted fromfalconwing falconwing viaikari ikari
19:17
5710 ab0e
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit viaikari ikari
haszraa
19:16
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl