Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2018

haszraa
20:33
4440 76d3 500
"I am my own muse. I am the subject I know best. The subject I want to know better".
haszraa
20:25
Reposted byblaxkseoul blaxkseoul

May 21 2018

haszraa
18:59
3173 d1db
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaelentarie elentarie
haszraa
18:58
Reposted fromFlau Flau viaelentarie elentarie
haszraa
18:56
Reposted fromFlau Flau viaelentarie elentarie
18:54
5552 5cf5

ianballa:

long distance relationships

Reposted fromstfn stfn viaelentarie elentarie
haszraa
18:53
Reposted fromFlau Flau viaelentarie elentarie
haszraa
18:53
haszraa
18:51
5079 f8ef
Reposted fromadkagar adkagar viaelentarie elentarie
haszraa
18:51
Reposted frompeper peper viaelentarie elentarie
18:50
8257 a7ce
Reposted frompheebs pheebs viaikari ikari
haszraa
18:49
haszraa
18:49
3510 9edc 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaelentarie elentarie
haszraa
18:48
8161 d026 500
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viaelentarie elentarie
18:48
5779 aa51 500
haszraa
18:47
5506 bf8c 500
Reposted fromcontigo contigo viaelentarie elentarie
haszraa
18:46
7100 db2e 500
Reposted fromseaweed seaweed viaelentarie elentarie
haszraa
18:46
Przez ostatnie siedem lat szukałam spokoju. Myślałam, że to stan, w którym nie ma turbulencji, ani strachu. Gdzie nigdy nie jest się za wysoko, ani za nisko, a szczęście jest tylko pośrodku. Wreszcie zrozumiałam, że spokój nie polega na unikaniu pewnych rzeczy. Chodzi o to, by wybrać życie, w którym chce się żyć pomimo jego chaosu, i akceptując to wszystko, czuć spokój w sercu. 
— Vi Keeland, Gracz
Reposted frommefir mefir viawhatever18 whatever18
haszraa
18:46
5754 0e64 500
Reposted fromteijakool teijakool viaelentarie elentarie
haszraa
18:45
6767 faf5
Reposted fromheroes heroes viaelentarie elentarie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl