Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2017

haszraa
23:18
2157 bb43
Reposted fromGIFer GIFer viaoll oll
haszraa
23:16
1989 b988
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadusix dusix
haszraa
23:16
7929 d323
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusix dusix
haszraa
23:16
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadusix dusix
haszraa
23:14
haszraa
23:14
3969 8cf4 500
Zakopane
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaelentarie elentarie
haszraa
23:13
8619 f2fe 500
Reposted fromwieczerza wieczerza viaelentarie elentarie
haszraa
23:12
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo "Nędznicy"
Reposted fromdariuska dariuska viadusix dusix
haszraa
23:12
9036 160e
Reposted fromgreens greens viadusix dusix
haszraa
23:11
3084 9ac5
Reposted fromvintage-style vintage-style viadusix dusix
haszraa
22:58
Merida
Reposted bypatyna patyna
haszraa
22:54
Merida
Reposted byShingomurhappykokeshi

January 15 2017

haszraa
21:16

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

haszraa
21:16
3297 91c2 500
Reposted frompouler pouler viaitmakesmecalm itmakesmecalm
haszraa
21:16
2527 8f19 500
Reposted fromoll oll

January 14 2017

haszraa
23:33
Chciałabym wiedzieć co myślisz, gdy mnie widzisz.
Reposted fromkikkeer kikkeer viaquinne quinne
23:28
2499 7838 500

daewrythe:

depthz:

How uncomfortably humans deal with silence.

I smell a fucking challenge

Reposted fromNightsgrow Nightsgrow viaquinne quinne
haszraa
23:22
3254 3405
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
haszraa
23:21
4703 e189
Reposted fromfleursdumal fleursdumal viairmelin irmelin
haszraa
23:20
Ludzie mają tę niemiłą przypadłość, że tęsknią za czymś, czego nawet nie posiadali.
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf viablaxkseoul blaxkseoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl