Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2016

haszraa
21:44
2181 8e81 500
Reposted fromzciach zciach viaoll oll

September 25 2016

haszraa
21:28
Reposted frombluuu bluuu
haszraa
21:28
haszraa
21:28
4410 eae4
Reposted frommistic mistic viaikari ikari
haszraa
21:27
3295 3141 500
Reposted fromkjuik kjuik viaikari ikari
haszraa
21:27
haszraa
21:27
5828 7ca4 500
Reposted fromberry-girl berry-girl viaikari ikari
haszraa
21:25
5321 f06b
Reposted fromministerium ministerium viaelentarie elentarie
haszraa
20:44
"(...)
Powinnaś być dla niego ostoją, dać mu oddech i swobodę, wtedy kiedy tego potrzebuje. Znajdź sobie zajęcie, jeśli on chce się przytulić to to zrób, bez pytań. Pogłaszcz go po włosach, pocałuj, zrób herbaty i włącz film. Przeczytaj mu artykuł, który go zainteresuje, zaproponuj spacer albo po prostu powiedz, że znikasz w kuchni/idziesz do koleżanki. Nie duś go, nie przyciskaj, nie zagadaj na śmierć. Zostaw furtkę otwartą tak, żeby mógł wrócić, kiedy zechce. Porozmawiać, pocałować. Masz być partnerką, przyjacielem, nie toksyczną babą, która nie pozwoli na chwilę oddechu. Jeśli jesteś „w nadmiarze” to to się skończy. Nie zapieraj się rękami i nogami, nie truj dupy o byle gówno.

Bądź jego chwilą wytchnienia. Niech na Twoich kolanach znajdzie ukojenie dla zszarganych nerwów."

— Paulina Hofman - "Bądź mu ostoją"
haszraa
20:39
haszraa
20:38
haszraa
12:31
haszraa
12:29
haszraa
11:30
6244 3215
Reposted frompulperybka pulperybka viaRani Rani
haszraa
11:04
Reposted fromFlau Flau viaRani Rani
haszraa
10:30
1490 551b
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viaelentarie elentarie
haszraa
10:30
7971 8536 500
Reposted fromparkaboy parkaboy
haszraa
10:26
8763 dbad
Reposted fromurbinek urbinek viareloveution reloveution
haszraa
10:25
4718 3ea8 500
Reposted fromverronique verronique viareloveution reloveution
haszraa
10:24
Pohjanmaa, Finland. By Joni Niemelä.
Reposted fromcorvax corvax viareloveution reloveution
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl