Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2019

haszraa
06:15
Reposted fromFlau Flau viaquinne quinne
haszraa
06:15
Nie znasz go. Nie masz pojęcia, co dzieje się w jego wnętrzu, co tak naprawdę spotkało go w życiu, ile nieprzespanych nocy odbija się echem w jego głowie, ile wypowiedzianych niepotrzebnie słów ciąży mu na sercu. 
Znasz tylko swój subiektywny odbiór jego osoby, jest dla Ciebie tym, kim myślisz, że jest i masz oczekiwania, aby zachowywał się dokładnie według schematu, jaki sama przypisałaś do jego osoby. 
A niechże spróbuje zachować się inaczej! Niechże zachowa się po swojemu, a nie po twojemu. Wtedy mówisz, że tak naprawdę go nie znasz. Wtedy on przestaje być tym, za kogo go uważałaś.
I odpowiedz sobie sama: czy naprawdę robi coś złego?
— Charlotte Nieszyn Jasińska - "O drugim człowieku"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaquinne quinne

October 11 2019

haszraa
09:20
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaquinne quinne
haszraa
09:17
4529 8fb1 500
Reposted fromteijakool teijakool viaquinne quinne

September 24 2019

haszraa
00:18
8571 917d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianeoraider neoraider
haszraa
00:10
9325 04d2 500
codename Yuma
Reposted fromikari ikari viairmelin irmelin
haszraa
00:05
8175 2c01
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin

September 23 2019

haszraa
23:58
haszraa
23:58
5268 764f
17/9/17
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viairmelin irmelin
haszraa
20:47
2494 14d8 500
Reposted frommangoe mangoe viaquinne quinne
haszraa
20:46
8901 b0c8 500
Reposted fromAvadacadavra Avadacadavra viaquinne quinne

September 21 2019

haszraa
20:37
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakomplikacja komplikacja
haszraa
20:36
1687 c15e 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaelentarie elentarie
haszraa
20:35
haszraa
20:33
4062 5c4d
Reposted fromrubinek rubinek viaelentarie elentarie
haszraa
20:32
Reposted fromlone-wolf lone-wolf viaelentarie elentarie
haszraa
20:27
8124 48aa 500
Reposted fromnyaako nyaako
haszraa
20:26
7961 f13e
Reposted fromnyaako nyaako
haszraa
20:25
haszraa
20:23
7933 9e40 500
Reposted fromnyaako nyaako viaslowianecznik slowianecznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl